Zonne-energie-eilanden Haarrijnseplas

Op de Haarrijnseplas bij Vleuten/Haarzuilens wil de gemeente Utrecht vanaf 2023 heuse drijvende zonne-energie-eilanden mogelijk maken. Bij Energie-U zijn we nauw betrokken bij de plannen hiervoor.

Waarom op de Haarrijnseplas?
Er is nog maar heel weinig opwekking van duurzame energie in Utrecht. Van onze elektriciteit wordt nog altijd maar enkele procenten duurzaam opgewekt; door alle zonnepanelen die je op heel veel daken van woningen en bedrijven ziet liggen. Of niet ziet. 
Er is meer opwekking nodig, vinden wij. Er zijn ook meer plekken waar dat kan. Zonnepark Meijewetering, de geluidwal langs de A12 bij Veldhuizen en Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. En ook de Haarrijnseplas biedt goede mogelijkheden. 

Kun je zonnepanelen niet gewoon op de daken leggen?
Ja, zeker. En dat blijven we zeker ook doen, zoals bij Buurtstroom en Zonnig030. En steeds meer Utrechters doen dit ook. Maar er is méér nodig én meer mogelijk. 

Kunnen we er dan niet meer varen en zwemmen? 
Jawel hoor. De Haarrijnseplas bestaat uit 2 delen: de westelijke natuurplas en de oostelijke recreatieplas, waar het strand is. Uit vooronderzoek bleek dat de recreatieplas het meest geschikt is voor zonnepanelen. Op de recreatieplas zijn verschillende activiteiten mogelijk, zoals zwemmen, bootje varen en vissen. Het opwekken van energie op drijvende eilanden wordt een extra activiteit. De eilanden nemen straks ongeveer 14% van het oppervlak van de recreatieplas in. Blijft er dus nog 86% oppervlak over voor de recreatieve activiteiten. Om de zonne-energie-eilanden zal een groenstrook komen, zodat de zonnepanelen vanaf de waterkant bijna niet zichtbaar zijn. 

Hebben bewoners ook iets in te brengen?
Jazeker. Samen met energiecoöperatie Haarse Zon zijn wij nauw betrokken bij de plannen voor het zonnepark. Zowel de gemeente als de energiecoöperaties willen dat iedereen in de ruime omgeving van de Haarrijnseplas kan (mee-)investeren ín en profiteren ván de duurzame energie van de zonne-energie-eilanden Haarrijnseplas. 

Hoe dan precies?
Hoe de eilanden moeten worden aangelegd, de wijze van beheer en het eigenaarschap liggen nog niet vast. Als bewoner, organisatie of bedrijf kun je hierover meedenken. De energiecoöperaties richten daarvoor een bewonerscollectief op, waarin geïnteresseerden kunnen plaatsnemen om samen met mensen van de energiecoöperaties mee te denken over de zonne-energie-eilanden.
Tijdens de bijeenkomsten van het bewonerscollectief wordt gekeken naar bijvoorbeeld natuur, ontwerp, recreatie, financiën en communicatie. Hiernaast halen we kennis en ervaring op van bestaande zonneparken op het water in Nederland. Het aantal overleggen met het bewonerscollectief houden we beperkt.

Wil je meedenken over dit project? 
Meld je aan door te mailen met de onderstaande knop en vermeld in je mail dat je wilt meedenken.

Wil je op de hoogte gehouden geworden?
Misschien wil je straks gaan deelnemen door te investeren in zonnepanelen of je bent benieuwd hoe het plan er uit komt te zien. Gebruik dan ook onderstaande knop om te mailen en vermeld in je mail dat je graag op de interesselijst wilt. We zetten je naam op die lijst en je wordt op de hoogte gehouden d.m.v. nieuwsbrieven en één of meerdere bijeenkomsten.

Stuur een mail