11 maart: Online informatiebijeenkomst Zonne-eilanden Haarrijnseplas

Voor iedereen die het fijne wil weten van de ontwikkelingen rond het zonne-energieproject op de Haarrijnseplas organiseert energiecoöperatie Energie-U een online informatiebijeenkomst. Nu de gemeente Utrecht de vergunning voor dit project heeft verleend, praten we je online graag weer bij.

Energie-U verzorgt een presentatie met de actuele ontwikkelingen en de verdere planning van dit project. Ook wordt aandacht besteed aan de manier waarop je zelf kunt deelnemen aan dit duurzame project. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen en ideeën in te brengen.

Je bent welkom op: maandag 11 maart, van 19.30 tot 20.30 uur.

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan voor de online informatiebijeenkomst via een e-mail naar: haarrijnseplas@energie-u.nl.

Update: een verslag en video-opname van deze bijeenkomst is hier te bekijken.

Aanmelden

Voortgang: vergunningen en subsidie

In augustus 2023 is door de gemeente Utrecht de omgevingsvergunning voor dit project verleend.

Tevens is in die maand de opstalovereenkomst getekend door de gemeente Utrecht, BHM Solar en Energie-U voor het gebruik van de oostelijke plas voor de aanleg van zonne-eilanden. De opstalovereenkomst is gesloten voor de duur van 30 jaar.

Bij het waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), is een watervergunning aangevraagd. Deze vergunning is begin september verleend. Belangrijkste element van de vergunning is de verplichting om de waterkwaliteit te monitoren. Met de monitoring wordt bewaakt dat de waterkwaliteit niet achteruit gaat door de komst van de zonne-eilanden.

Begin september is SDE++-subsidie aangevraagd. In december kregen we bericht dat we deze subsidie gaan ontvangen tijdens de exploitatie van het zonnepark.

Komende tijd

We gaan nu onderzoeken hoe het zonnepark op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Via een netaansluiting van Stedin of mogelijk via aansluiting op omliggende bedrijven? Dit lastige vraagstuk zal naar verwachting de nodige tijd en inspanning gaan kosten.

Pas wanneer hierover duidelijkheid is, kunnen we de stap zetten om financiering te regelen en bewoners de mogelijkheid bieden om in het project deel te nemen. Wel roepen we bewoners op om zich alvast aan te melden als geïnteresseerde, ook via het bekende email-adres: haarrijnseplas@energie-u.nl.

Wat ging vooraf?

De zonne-eilanden worden ontwikkeld door twee Utrechtse partijen: energiecoöperatie Energie-U in samenwerking met projectontwikkelaar BHM Solar, die daarvoor een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Met elkaar is afgesproken het project samen te ontwikkelen en de omgeving zoveel mogelijk te betrekken en te laten meeprofiteren van de opbrengsten.

Met de zonnepanelen op de Haarrijnseplas kan jaarlijks meer dan 5 miljoen kWh opgewekt worden. Dit is genoeg stroom voor ongeveer 1.600 woningen.

Meer info vind je op de projectpagina van Zonne-eilanden Haarrijnseplas of op deze pagina van de gemeente Utrecht.