Webinar Buurtwarmte Utrecht (14 juli 2020)

Op dinsdagavond 14 juli hield Energie-U een webinar waarin Eneco, Greenvis en Klimaatstichting HIER Utrechters informeerden over de stadsverwarming, de studie naar nieuwe warmtebronnen en de mogelijkheden die bewoners hebben om in kleine of grote mate invloed uit te oefenen op de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe bronnen.

Collectieve warmte, actieve bewoners

Energie-U informeert, inspireert en activeert Utrechters die een rol willen spelen in de warmtetransitie in hun buurt en in de stad. We werken met buurtgroepen, we werken aan fysieke buurtwarmte, en we informeren medebewoners, zoals met dit webinar. Bekijk de video van het webinar hieronder.

Energie-U heeft in het kader van het Utrechtse Stadsakkoord aardgasvrij, een samenwerking met Eneco en Klimaatstichting HIER. Samen onderzoeken we wat er gebeurt als collectieve warmte samenkomt met actieve bewoners.

Eneco

Eerst deed Jeroen Harren van Eneco de plannen van Eneco met de stadsverwarming uit de doeken. Hoe wordt de warmte nu opgewekt, hoe straks, wat zijn de groeistappen naar die nieuwe bronnen? Jeroen vertelde dat voor Eneco de oude stadsverwarming ook in de nieuwe warmtewereld een belangrijke rol kan spelen, als infrastructuur waar nieuwe bronnen gebruik van kunnen maken. Enthousiast verwelkomde hij alle nieuwe warmtebronnen. De presentatie van Jeroen vind je hieronder.

Greenvis

Greenvis deed voor de gemeente Utrecht een studie naar de potenties van nieuwe warmtebronnen. Energie-U had een gesprek erover met een van de onderzoekers, Daniël de Greef, ook actief in dit webinar. Dit interview en de studie kun je hiernalezen.

Daniël de Greef van Greenvis lichtte hun studie toe. Geothermie is een grote kanshebber, maar nog geen zekerheid. Ook is er een groot potentieel aan bronnen van lage temperatuur, zoals alle soorten oppervlaktewater. Greenvis zette de karakteristieken van de bronnen naast die van de woningen en zo ontwierpen ze een matrix met mogelijkheden per buurt. Dit betreft een eerste ‘longlist’ van lokale warmtebonnen. Generieke warmteoplossingen zoals luchtwarmtepompen staan niet in dit overzicht. Alle combinaties moeten nog op haalbaarheid worden onderzocht. Deze is hieronder te zien.

De presentatie van Daniël kun je hieronder bekijken.

Klimaatstichting HIER

Tijmen Klip van Klimaatstichting HIER, het landelijke platform voor informatie voor energiecoöperaties, liet zien welke mogelijkheden er zijn voor participatie en invloed. Dit werd sprekend via drie mooie voorbeelden: Hengstdal in Nijmegen, waar bewoners samen werken met netwerkbedrijf Alliander; Terheijde bij Breda, waar de bewonerscoöperatie de hele ontwikkeling van warmtenet plus nieuwe opwekking zelf ter hand neemt (en de aanleg al bezig is!); en Oegstgeest, waar onder aansporing van bewoners warmtebedrijf Vattenfall werkt aan aquathermie als nieuwe bron op het bestaande warmtenet. De presentatie van Tijmen vind je hieronder.

Meer voorbeelden van aardgasvrij wonen van HIER vind je hier en hier.

Vragen uit het publiek

Vanuit het publiek kwamen vele vragen. Aan Jeroen over de afbouw van biomassa, over of er nog wel elektriciteit wordt geproduceerd met de huidige gasgestookte installaties (ja), over de mogelijkheid om nieuwe bronnen op het net van Eneco toe te voegen, of iemand’s zonneboiler overschotten aan warmte aan Eneco kan leveren (beetje klein, probeer of je het aan de buren kunt leveren). En nog veel meer.

 

Nieuwe warmtebronnen

Daniël kreeg onder meer de vraag of we door overgaan op nieuwe warmtebronnen die veel elektriciteit vergen (zoals aquathermie, waarbij een grote warmtepomp warmte aan oppervlaktewater onttrekt en de temperatuur ervan verhoogt), de opgave niet verleggen van warmte naar elektriciteit, waarvan we immers ook veel te weinig hebben, in schone vorm. Antwoord in het kort: dat kan spelen, maar het speelt niet bij geothermie en bij zonnewarmte. 

En diverse bewoners die in hun buurt actief zijn, stelden concrete vragen gebaseerd op hun eigen praktijk. Kunnen we gebruik maken van de nieuwe grote warmtepomp die Eneco bij de rioolwaterzuivering plaatst, kunnen we met een eigen bron gebruik maken van het net van Eneco?

Positieve deelgenoten

Energie-U kreeg veel enthousiaste reacties van deelnemers. Zowel van bewoners als van mensen die niet alleen bewoner zijn maar ook professioneel actief zijn in de energietransitie. Die laatsten waren niet alleen blij met de inhoudelijke informatie, die voor velen nieuw is, maar ook onder de indruk van de vragen en het denkwerk vanuit actieve bewoners. 

We zien hierin een aanmoediging om door te gaan met dit soort kennis- en inspiratiesessies. In de overtuiging dat goed geïnformeerde en goed georganiseerde bewoners veel zullen betekenen voor de manier waarop we in Utrecht tot nieuwe warmtevoorzieningen komen waar iedereen zich positief deelgenoot van voelt.