Els Otterman & Wim Heijbroek (Stichtse Rijnlanden) over Zonnepark Meijewetering

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil in 2030 volledig energieneutraal zijn. Deelname aan Zonnepark Meijewetering past niet alleen heel goed in die plannen, maar helpt ook bewoners van Leidsche Rijn om energieneutraal te worden. De eerste 500 panelen zijn inmiddels voor het waterschap gereserveerd. Bewoners Leidsche Rijn en waterschap werken in Zonnepark Meijewetering samen aan een energieneutrale stad.

“Wij willen in 2030 volledig energieneutraal zijn.”
Els Otterman

2030 energieneutraal

‘Wij zijn als hoogheemraadschap vanaf het begin bij dit initiatief van Energie-U betrokken’, vertelt Els Otterman, hoogheemraad bij HDSR. ‘Wij willen in 2030 volledig energieneutraal zijn. Naast maximale energiebesparing zetten wij daarom in op de opwek van duurzame energie. Zonnepark Meijewetering past daarmee heel mooi in onze duurzaamheidsvisie. Met de opbrengst van de panelen van Zonnepark Meijewetering kunnen we namelijk voor een deel in de stroom voorzien die nodig is voor het zuiveren van rioolwater in onze installatie naast het zonnepark.’

“Inwoners van Leidsche Rijn en omliggende bedrijven kunnen daardoor in het zonnepark participeren door gebruik te maken van de zogenaamde Postcoderoosregeling.”
Wim Heijbroek

Minimaal 500 panelen

‘Toen wij destijds door Energie-U in de persoon van projectleider Anton Kiewiet werden benaderd om als partner mee te doen, stond voor ons echter één ding vast: wij wilden minimaal 500 panelen overnemen’, vervolgt Wim Heijbroek, coördinator energietransitie bij HDSR. ‘We hebben een deel van de ontwikkelkosten van het zonneveld voor onze rekening genomen. Inwoners van Leidsche Rijn en omliggende bedrijven kunnen daardoor in het zonnepark participeren door gebruik te maken van de zogenaamde Postcoderoosregeling.’

Kostenneutraal

‘Die 500 panelen zijn voor ons een voorwaarde om uit de kosten komen’, legt Heijbroek uit. ‘Niet alleen hebben wij dus financieel bijgedragen aan de ontwikkelkosten, ook moeten we infrastructuur aanleggen tussen de panelen en onze rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarbij hanteren wij een terugverdientijd van 15 jaar.  Met dit aantal panelen is het project voor ons kostenneutraal.’

Maatschappelijk belang

HDSR zet volgens Otterman hoog in als het gaat om energietransitie. ‘Zon is één van de duurzame bronnen waar wij gebruik van maken. Zo hebben wij eerder een zonnepark gerealiseerd in De Bilt, en zijn wij momenteel bezig de mogelijkheden van drijvende zonnepanelen op de Meijewetering te verkennen. Daarnaast zetten wij in op wind, warmte en biomassa in de vorm van slib uit afvalproductie en het vergisten van berm- en slootmaaisel. Doordat we een lange terugverdientijd hanteren, kunnen we verschillende projecten uitvoeren die anders niet haalbaar zouden zijn. Onze drijfveer is daarnaast om anderen te inspireren, zodat ook zij hun steentje bijdragen aan ons uiteindelijke doel: namelijk om energie- en klimaatneutraal te worden. Alleen op die manier kunnen we voorkomen dat we onze kinderen en kleinkinderen belasten met de gevolgen van ons handelen.’

Tekst: Erzsó Alföldy. Foto Els Otterman: Aschwin Snel.
Meer info over Stichtse Rijnlanden vind je op deze website.
Meer weten of meedoen aan dit zonnepark? Bekijk de actuele info op onze projectpagina of schrijf je in voor deelname. Het vorige interview in deze reeks kun je hier lezen.