Wethouder Lot van Hooijdonk: "Streven naar minimaal 50% bewonersparticipatie bij wind- en zoninstallaties"

De gemeente Utrecht is een warm pleitbezorger van wind- en zoninstallaties, al vormt het gebrek aan beschikbare ruimte daarbij nogal eens een obstakel. Het bewonersinitiatief Zonnepark Meijewetering op een stukje niemandsland wordt door wethouder Lot van Hooijdonk dan ook van harte toegejuicht. Temeer de samenwerking tussen bewoners en samenwerkende partners prima verloopt.

Duurzame elektriciteit

Om de energietransitie vorm te geven onderzoekt de gemeente Utrecht alle mogelijkheden om haar inwoners naast duurzame warmte ook in duurzame elektriciteit te voorzien. Want daar waar je als gemeente in het eerste geval mogelijk nog kan terugvallen op bijvoorbeeld geothermie, vraagt dit in het tweede geval volgens Lot van Hooijdonk, wethouder mobiliteit, energie, groen en dierenwelzijn bij de Gemeente Utrecht, om de aanleg van zo veel mogelijk wind- en zoninstallaties.

Inventarisatie

Daartoe heeft de gemeente Utrecht enkele jaren geleden een inventarisatie gemaakt van alle beschikbare plekken in de omgeving voor de mogelijke aanleg van zonnevelden en grotere zonne-installaties. ‘Naast Rijnenburg, een geluidswal langs de A12 en De Haarrijnseplas met drijvende panelen, kwam daarbij ook de plek naar voren, waar Zonnepark Meijewetering nu gerealiseerd gaat worden’, vertelt Van Hooijdonk. ‘Wij zijn dan ook heel blij dat een initiatiefnemer vanuit Energie-U zich daarvoor heeft gemeld.’

Stukje restruimte

‘De beschikbare ruimte in de regio Utrecht is zeer beperkt’, legt Van Hooijdonk uit. ‘Het veldje waar Zonnepark Meijewetering komt is echter een soort niemandsland: ongeschikt voor alle andere doeleinden, zoals bebouwing of recreatie. Het is een stukje ‘restruimte’, waar Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden kabels onder de grond heeft liggen, waar ze af en toe bij moeten kunnen. Daardoor kun je er geen huis of boom op zetten.’

Er heerste volgens Van Hooijdonk onder de betrokken partijen dan ook al snel eensgezindheid over de plannen. ‘We hebben die plannen ook in de gemeenteraad besproken, en daar was ook vrijwel niemand tegen.’ Zonnepark Meijewetering is een heel goed voorbeeld van hoe het kan: gebruik maken van zo’n reststukje stad terwijl alle ruimte in de stad heel kostbaar is.

Van Hooijdonk noemt Zonnepark Meijewetering dan ook ‘één grote goednieuwsshow’.

Van Hooijdonk noemt Zonnepark Meijewetering dan ook ‘één grote goednieuwsshow’. ‘Het project wordt coöperatief ontwikkeld, er is sprake van een maatschappelijke alliantie, en het komt op een plek waar dat mogelijk is. Waarbij er ook nog naar gekeken gaat worden hoe dat stukje groen zo natuur-inclusief mogelijk kan worden gerealiseerd.’

Bewonersparticipatie

Wat Zonnepark Meijewetering volgens Van Hooijdonk extra aantrekkelijk maakt: naast de omliggende bedrijven worden ook de bewoners in de gelegenheid gesteld om van de opbrengst aan opgewekte zonnestroom mee te profiteren. Het initiatief is, kortom, voor en door bewoners.

Van Hooijdonk: ‘Dat gaat over eigenaarschap. De gemeente Utrecht is een grote voorstander van zulke initiatieven, waarbij burgers worden betrokken. Daar zijn wij overigens niet alleen in, ik weet dat er meer gemeentes er zo in zitten. Wij streven ernaar dat bewoners voor minimaal 50% in zulke zon- en windinstallaties participeren. Dat ze dus niet alleen van grote bedrijven zijn, maar ook van onze inwoners. Dat vinden wij ook een hele mooie ontwikkeling. En het is heel fijn dat het in dit geval zo goed gelukt is!’

"Wij streven ernaar dat bewoners voor minimaal 50% in zulke zon- en windinstallaties participeren. Dat ze dus niet alleen van grote bedrijven zijn, maar ook van onze inwoners."
Wethouder Lot van Hooijdonk

Noeste arbeid

Wat Van Hooijdonks eigen motivatie is om zulke projecten te ondersteunen? ‘Klimaatverandering beschouw ik als hét grootse probleem van onze tijd. Waarbij je je voortdurend de vraag moet blijven stellen: wat voor een wereld wil je voor je kinderen achterlaten? Dat vraagt om het veranderen van de samenleving. Zoals zorgen dat die grote fossiele centrales worden vervangen door heel veel van zulke kleine, lokale duurzame bronnen.’

Dat gaat volgens Van Hooijdonk echter niet vanzelf. ‘De energietransitie betekent alles, maar dan ook alles uit de kast halen om je doelen te realiseren. Het is geen kwestie van simpelweg op een knopje drukken. Het vereist echt noeste arbeid. En initiatieven zoals de aanleg van dit zonnepark, die bij elkaar opgeteld, uiteindelijk het verschil zullen maken. Wat mij betreft smaakt dit project dan ook zeker naar meer!’

Tekst: Erzsó Alföldy. Foto’s: Robert Oosterbroek-Stamhuis.
Info van gemeente Utrecht: utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/
Meer weten of meedoen aan dit zonnepark? Bekijk de actuele info op onze projectpagina of schrijf je in voor deelname. Het vorige interview in deze reeks kun je hier lezen.