Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst Energie-U dinsdag 10 januari 2023

Het bestuur van Energie-U nodigt alle leden weer uit voor een ledenvergadering. En een nieuwjaarsdrankje!

Meld je even aan als je wil komen. Dat kan via info@energie-u.nl. 
We bespreken vooral onze plannen en begroting voor 2023. 

De agenda en de te behandelen stukken van de 20e Algemene Ledenvergadering van Energie-U vind je hieronder.

Datum:   dinsdag 10 januari 2023
Plaats:    UCo, Utrecht Community, 2e Daalsedijk 6a
Tijd:        20:00 - 21:30 uur
 

Agenda

1. Opening en welkom

2. Verslag ALV 13 september 2022 (zie bijlage 1)

3. Begroting 2023 (bijlage 2)

4. Zonnepark Meijewetering

5. Rondvraag en sluiting

 

Bijlagen