Algemene Ledenvergadering Energie-U dinsdagavond 12 september

Het bestuur van Energie-U nodigt alle leden weer uit voor een ledenvergadering. En bijpraten met een drankje na afloop!

Meld je even aan als je wil komen. Dat kan via info@energie-u.nl. 
We bespreken ons jaarverslag over 2022 en we kijken terug op de opening van zonnepark Meijewetering, de lopende ontwikkeling van zonne-eilanden op de Haarrijnse Plas en op andere projecten. 

De agenda en de te behandelen stukken van de 21e Algemene Ledenvergadering van Energie-U vind je hieronder.

Datum:   dinsdag 12 september 2023
Plaats:    UCo, Utrecht Community, 2e Daalsedijk 6a
Tijd:        20:00 - 21:30 uur
 

Agenda

1. Opening en welkom

2. Verslag ALV 10 januari 2023 (zie bijlage 1)

3. Financieel jaarverslag over 2022 (bijlage 2)

4. Zonnepark Meijewetering en zonne-eilanden Haarrijnseplas

5. Rondvraag en sluiting